Cases

Bekijk hieronder inspirerende projectvoorbeelden van WORK4NATURE.

Gebruik reststroom

In samenwerking met Keep Food Simple is WORK4NATURE bezig om ervoor te zorgen dat witlofwortels een hoogwaardige verwerking krijgen in de vorm van een innovatief, bitter drankje. Dit als alternatief voor de verbrandingsoven of veevoer. Op deze manier spelen we in op de groeiende marktvraag naar gezonde voeding, dragen we op een positieve manier bij aan het milieu en zorgen we voor diverse inkomensstromen voor de agrariër.

Duurzaamheidswetgeving

In samenwerking met Précon zet WORK4NATURE zich in voor het ontwikkelen van een interactieve en praktische e-learning over verscheidene duurzaamheidswetgeving, waaronder de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Dit is een verplichte Europese richtlijn op het gebied van duurzaamheidsrapportage welke ingaat vanaf 2024. De e-learning ondersteunt bedrijven bij verduurzaming en zorgt ervoor dat zij voldoen aan wetgeving op dit gebied.

Circulaire landbouw

In samenwerking met Lentekracht is WORK4NATURE bezig met een onderzoek naar de potentie en mogelijkheden van het gebruik van voedselreststromen binnen circulaire landbouw. Naast het inventariseren van de wensen van de betrokken partijen en het in kaart brengen van diverse impactpunten, zijn we bezig met het ontwikkelen van een pilot. Hiermee zorgen we voor een vermindering van CO2-uitstoot, kortere ketens en creëren we kansen voor lokale ondernemers en agrariërs.

Food hub

In samenwerking met OrangeX werkt WORK4NATURE aan het opzetten van een lokale, ketengerichte food hub. Diverse voedselondernemers van de toekomst slaan daarbij de handen ineen. Op die manier bieden we hen de mogelijkheid om samen vernieuwende, circulaire en gezonde voedselketens te realiseren welke gebaseerd zijn op innovatieve landbouwsystemen.

Benieuwd naar wat WORK4NATURE voor jouw organisatie kan betekenen? Neem dan nu contact op!

Benieuwd naar wat WORK4NATURE voor jouw organisatie kan betekenen? Neem dan nu contact op!